Th1121
0

Làng chữa “súng tịt ngòi”

Phóng sự điều tra

Do hình thành hẳn một “công nghệ khép kín” trong việc chữa trị “súng tịt ngòi” ở An Mỹ nên mức độ cạnh tranh giữa các bà lang cũng hết sức quyết liệt, căng thẳng. Bà nào cũng nhận mình là truyền nhân đích thực của bài thuốc gia truyền này và thi

Read more

error: Content is protected !!